ĐẠI HỌC NGHĨA THỦ: I-SHOU UNIVERSITY – 義守大學

I/ GIỚI THIỆU CHUNG

Đại học Nghĩa Thủ – 義守大學

I-Shou University – ISU

Địa chỉ: Số 1, Khu 1, Đường Syuecheng, Quận Dashu, Thành phố Cao Hùng

Website: https://www.isu.edu.tw/

II/ Các ngành đào tạo và học phí của Đại học Nghĩa Thủ

Chương trình đào tạo Đại học Nghĩa Thủ

KÝ HIỆU CHÚ THÍCH
CH Chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung
EN Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

Khoa Khoa học & Công nghệ Thông minh (College of Intelligent Science & Technology)

NGÀNH CỬ NHÂN THẠC SĨ TIẾN SĨ
Department of Information Management Quản trị Thông tin CH CH
Department of Intelligent Network Technology Công nghệ Mạng thông minh CH
International Program on Artificial Intelligence Technology Chương trình Quốc tế về Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo EN
Department of Data Science & Analytics Khoa học Dữ liệu & Phân tích CH

Khoa Kỹ thuật (College of Engineering)

NGÀNH CỬ NHÂN THẠC SĨ TIẾN SĨ
Department of Civil Engineering Kỹ thuật Dân dụng CH CH
Department of Materials Science & Engineering Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu CH CH CH
Department of Chemical Engineering Kỹ thuật Hóa chất EN
Department of Mechanical & Automation Engineering Kỹ thuật Cơ khí & Tự động hóa CH CH
Institute of Biotech & Chemical Công nghệ Sinh học & Hóa chất CH CH CH

Khoa Y (College of Medicine)

NGÀNH CỬ NHÂN THẠC SĨ
Department of Health Management Quản lý Sức khỏe CH
Department of Nutrition Dinh dưỡng CH
Department of Healthcare Administration Quản lý Chăm sóc Sức khỏe CH CH
Department of Nursing Điều dưỡng CH
Department of Physical Therapy Vật lý Trị liệu CH
Department of Occupational Therapy Trị liệu Nghề nghiệp CH

Khoa Khoa học & Công nghệ Y tế (College of Medical Science & Technology)

NGÀNH CỬ NHÂN THẠC SĨ
Department of Biomedical Engineering Kỹ thuật Y sinh CH CH
Department of Medical Imaging & Radiological Science Khoa học Hình ảnh & X quang Y tế CH
Department of Medical Science & Biotechnology Khoa học Y tế & Công nghệ Sinh học CH CH

Khoa Quản trị (College of Management)

NGÀNH CỬ NHÂN THẠC SĨ TIẾN SĨ
Department of PnD Programs in Management Quản trị CH CH CH
Department of Industrial Management Quản trị Công nghiệp CH CH
Department of Business Administration Quản trị Kinh doanh CH CH
Department of Finance Tài chính CH CH
Department of Accounting Kế toán CH
Department of International Business Kinh doanh Quốc tế CH
Department of Public Policy & Management Quản trị & Chính sách Xã hội CH

Khoa Quốc tế (International College)

NGÀNH CỬ NHÂN THẠC SĨ
Department of International Media & Entertainment Management Quản lý Truyền thông & Giải trí Quốc tế EN
Department of International Business Administration Quản trị Kinh doanh Quốc tế EN
Department of Intelligent Tourism & Hospitality Management Quản trị Du lịch & Khách sạn Thông minh EN
Department of Finance & Business Analytics Phân tích Tài chính & Kinh doanh EN
International Master of Business Administration (IMBA) Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Quản trị Kinh doanh EN

Khoa Du lịch & Khách sạn (College of Tourism & Hospitality)

NGÀNH CỬ NHÂN
Department of Sports Technology & Leisure Management Công nghệ Thể thao & Quản lý Giải trí CH
Department of Hospitality Management Quản trị Khách sạn CH
Department of Tourism Intelligence Service & Technology Công nghệ & Dịch vụ Du lịch Thông minh CH
Department of Culinary Arts & Gastronomy Ẩm thực & Nghệ thuật Ẩm thực CH

Khoa Thiết kế & Truyền thông (College of Communication & Design)

NGÀNH CỬ NHÂN THẠC SĨ
Department of Mass Communication Truyền thông Đại chung CH
Department of Film & Television Phim & Truyền hình CH
Department of Emerging Media Design Thiết kế Truyền thông mới nổi CH
Department of Creative Intergrated Design Thiết kế Tích hợp Sáng tạo CH
Master Program of Cultural Creative Communication & Design Thiết kế & Truyền thông Sáng tạo Văn hóa CH

3. Học phí + tạp phí Đại học Nghĩa Thủ

KHOA/ NGÀNH HỌC PHÍ + TẠP PHÍ
Quản trị Thông tin 96,000 NTD/ Năm
Khoa học Dữ liệu & Phân tích 108,500 NTD/ Năm
Công nghệ Mạng thông minh 110,750 NTD/ Năm
Chương trình Quốc tế về Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo 145,000 NTD/ Năm
Khoa Kỹ thuật 110,750 NTD/ Năm
Quản lý Sức khỏe 96,000 NTD/ Năm
Dinh dưỡng 110,990 NTD/ Năm
Quản lý Chăm sóc Sức khỏe 96,000 NTD/ Năm
– Điều dưỡng
– Vật lý Trị liệu
– Trị liệu Nghề nghiệp
110,990 NTD/ Năm
Khoa Khoa học & Công nghệ Y tế 110,990 NTD/ Năm
Khoa Quản trị 96,000 NTD/ Năm
Khoa Quốc tế 145,000 NTD/ Năm
– Công nghệ Thể thao & Quản lý Giải trí
– Quản trị Khách sạn
– Công nghệ & Dịch vụ Du lịch Thông minh
96,000 NTD/ Năm
Ẩm thực & Nghệ thuật Ẩm thực 110,750 NTD/ Năm
Khoa Thiết kế & Truyền thông 110,750 NTD/ Năm
4. Các chi phí khác
PHÂN LOẠI CHI PHÍ
Ký túc xá 4,290 – 7,000 NTD/ Tháng hoặc 17,500 – 18,500 NTD/ Kỳ
5. Học bổng
PHÂN LOẠI HỌC BỔNG
Học bổng dành cho Tân sinh viên Quốc tế – Miễn 100% Học phí + tạp phí năm đầu tiên
– Trợ cấp 20,000 NTD phí Ký túc xá/ Kỳ
Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế – Miễn 100% Học phí + tạp phí / Kỳ

    Đăng ký để nhận thông báo về học bổng