Tổng quan về Đại học KHKT Trung Quốc – 中國科技大學China University of Technology(CUTE)

ĐẠI HỌC KHKT Trung Quốc 中國科技大學China University of Technology *Taipei Campus: No. 56, Section 3, Xinglong Rd, Wenshan District, Taipei City, Đài Loan 116 *Hsinchu Campus:Địa chỉ: No. 530, Section 3, Zhongshan Rd, Hukou Township, Hsinchu […]

ĐẠI HỌC NGHĨA THỦ: I-SHOU UNIVERSITY – 義守大學

I/ GIỚI THIỆU CHUNG Đại học Nghĩa Thủ – 義守大學 I-Shou University – ISU Địa chỉ: Số 1, Khu 1, Đường Syuecheng, Quận Dashu, Thành phố Cao Hùng Website: https://www.isu.edu.tw/ II/ Các ngành đào tạo và học phí […]

ĐẠI HỌC DỊCH VỤ VÀ LỮ HÀNH QUỐC LẬP CAO HÙNG. (NKUHT) (國立高雄餐旅大學)

I/ TỔNG QUAN VỀ ĐẠI HỌC DỊCH VỤ VÀ LỮ HÀNH QUỐC LẬP CAO HÙNG Đại học Dịch vụ & Lữ hành Quốc lập Cao Hùng – 國立高雄餐旅大學 National Kaohsiung University of Hospitality & Tourism – NKUHT […]

Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Bắc (Taipei Tech)國立臺北科技大學

I/ Giới thiệu chung Đại học Khoa học Kĩ thuật Quốc lập Đài Bắc 國立臺北科技大學 – Taipei Tech National Taipei University of Technology -NTUT Địa chỉ: Số 1, Khu 3, đường Zhongxiao E, quận Da’an, Đài […]

Tổng quan Đại học Đông Hải (Tunghai University) 東海大學

I. Tổng quan về đại học Đông Hải: Đại học Đông Hải – Tunghai University được thành lập năm 1955. Đây là trường đầu tiên có trung tâm ngôn ngữ ở miền trung Đài Loan. […]

ĐẠI HỌC QUỐC LẬP LIÊN HỢP– 國立聯合大學

I/. Giới thiệu đại học Quốc lập Liên Hợp:   Đại học Quốc lập Liên Hợp – 國立聯合大學 National United University – NUU Địa chỉ: Số 1-2 đường Lienda, Thành phố Miêu Lật Website: https://www.nuu.edu.tw/ […]

ĐẠI HỌC QUỐC LẬP TRUNG ƯƠNG – 國立中央大學

I. Giới thiệu về trường: Địa chỉ: Số 300, đường Zhongda., huyện Zhongli, thành phố Taoyuan, Đài Loan Điện thoại: +886-3-4227151 Số fax: +886-3-4226062 Điện thoại khẩn cấp: 03-2805666, 03-4267144 Đại học Quốc Lập Trung Ương – National Central […]

Đại học Quốc lập Đài Loan 國立台灣大學

I. GIỚI THIÊỤ CHUNG NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY (NTU) Đại học Quốc lập Đài Loan – 國立台灣大學 Địa chỉ: No. 1, Section 4, Đường Roosevelt, Quận Da’an, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan Website: https://www.ntu.edu.tw/ Đại học Quốc lập Đài Loan là […]