Hệ ngôn ngữ, Đại học quốc lập Đài Loan NTU 國立臺灣大學語文中心中國語文組

·    Chinese Language Division Language Center National Taiwan University ·       國立臺灣大學語文中心中國語文組 ·       Phone:+886-2-3366-3417 ·       No.170, Sec.2, Xin-Hai Rd., Da-an Dist., Taipei City, Taiwan 10663臺北市辛亥路二段170號語文中心2樓222室 Thông tin khóa học hệ ngôn ngữ NTU HỌC KỲ […]

Hệ ngôn ngữ tại Đại học giáo dục quốc lập Đài Bắc – NTUE

I/ THÔNG TIN CHUNG Website: http://r9.ntue.edu.tw/ Adress: Room Y202, Duxing Building, No.134, Sec. 2, Heping E. Rd., Da-an District, Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.) . Telephone: 886-2-2732-1104 ext.82025 FAX: 886-2-2732-5950 II/ Thông tin các lớp học hệ ngôn […]

hệ ngôn ngữ ĐH Thực Tiễn -實踐大學

Shih Chien University – USC Đại học Thực Tiễn – 實踐大學 Địa chỉ: No. 70, Dazhi St, Zhongshan Dist, Taipei, Taiwan Website: www.usc.edu.tw HỌC PHÍ NT$ 30,000/ Kỳ thứ 2-thứ 6, 9:10 AM – 12:00 PM, 15 […]

Hệ ngôn ngữ – ĐH Quốc Lập Trung Ương 國立中央大學

Đại học Quốc lập Trung Ương – 國立中央大學 National Central University – NCU Địa chỉ:  Số 300, Đường Zhongda, Quận Zhongli, Thành phố Đào Viên Website: https://www.ncu.edu.tw/ KHAI GIẢNG VÀ KHOÁ HỌC 春季班 Xuân:2024.03.18- 2024.06.04 夏季班 HẠ […]

Hệ ngôn ngữ ĐH Phùng Giáp

FENG CHIA UNIVERSITY – FCU Đại học Phùng Giáp – 逢甲大學 Địa chỉ: No. 100 Wenhwa Rd., Xitun Dist., Taichung City Website: https://www.fcu.edu.tw/en/ CÁC KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN HỌC Học kỳ mùa xuân 2013: 5/3 […]

Hệ ngôn ngữ – ĐH Văn hoá Trung Quốc – PCCU

MANDARIN LEARNING CENTER Địa chỉ: 4F , No.231, Sec.2, Chien-Kuo S. Rd., Taipei , Taiwan SĐT: +886-2-2700-5858 ext.8131~8136 E-mail: : mlc@sce.pccu.edu.tw Website: http://mlc.sce.pccu.edu.tw/ Mở khóa học mới: Thứ 2 tuần đầu tiên của mỗi tháng Thời gian học: 15 giờ/tuần, […]

Hệ ngôn ngữ ĐH Nghĩa Thủ – 義守大學(ISU)

Đại học Nghĩa Thủ – 義守大學 – I Shou University (ISU) CHINESE LANGUAGE CENTER Địa chỉ: No.1, Sec. 1, Syuecheng Rd., Dashu District, Kaohsiung City 84001,Taiwan, R.O.C. SĐT: 886-7-6577711 Website: https://www.isu.edu.tw/ Trung tâm Ngôn ngữ Trung […]

Hệ ngôn ngữ Đại học quốc lập Trung Sơn – 國立中山大學 (NSYSU)

Đại học quốc lập Trung Sơn – 國立中山大學 – National Sun Yat-sen University (NSYSU) CHINESE LANGUAGE CENTER Địa chỉ: No. 70號, Lianhai Rd, Gushan District, Kaohsiung City, Taiwan, ROC SĐT: +886 7 525 2000 Website: https://www.nsysu.edu.tw/ Khai Giảng […]