Hệ chuyên ban quốc tế Đại học Đức Minh kỳ thu 2024

Hệ chuyên ban quốc tế du học Đài Loan là gì? Hệ chuyên ban Quốc tế tại Đài Loan cũng được ra mắt một thời gian tại Đài Loan nhưng chưa được phổ biến như […]

Hệ ngôn ngữ, Đại học quốc lập Đài Loan NTU 國立臺灣大學語文中心中國語文組

·    Chinese Language Division Language Center National Taiwan University ·       國立臺灣大學語文中心中國語文組 ·       Phone:+886-2-3366-3417 ·       No.170, Sec.2, Xin-Hai Rd., Da-an Dist., Taipei City, Taiwan 10663臺北市辛亥路二段170號語文中心2樓222室 Thông tin khóa học hệ ngôn ngữ NTU HỌC KỲ […]

Giới thiệu hệ vừa học vừa làm Đại học Côn Sơn kỳ thu 9.2024

Chương trình hệ VHVL ( hay còn gọi là Tân Hướng Nam)  là chương trình Hợp tác giáo dục và sản xuất, Học tập gắn liền với thực tiễn và thực hành, tốt nghiệp là […]

Giới thiệu hệ vừa học vừa làm Đại học Tu Bình kỳ thu 9.2024

Chương trình hệ VHVL ( hay còn gọi là Tân Hướng Nam)  là chương trình Hợp tác giáo dục và sản xuất, Học tập gắn liền với thực tiễn và thực hành, tốt nghiệp là […]

Giới thiệu hệ vừa học vừa làm Đại học Long Hoa kỳ thu 9. 2024

Chương trình hệ VHVL ( hay còn gọi là Tân Hướng Nam)  là chương trình Hợp tác giáo dục và sản xuất, Học tập gắn liền với thực tiễn và thực hành, tốt nghiệp là […]

Hệ chuyên ban quốc tế Đài Loan là gì?

Về cơ bản, hệ chuyên ban quốc tế sẽ giống như hệ tự túc nhưng có một số sự khác biệt như sau: Thay vì học chung với sinh viên quốc tế và sinh viên […]

Giới thiệu hệ vừa học vừa làm Đại học Nam Khai kỳ thu 9.2024

Chương trình hệ VHVL ( hay còn gọi là Tân Hướng Nam)  là chương trình Hợp tác giáo dục và sản xuất, Học tập gắn liền với thực tiễn và thực hành, tốt nghiệp là […]

Hệ vừa học vừa làm Đại học Đại Nhân kỳ thu 9. 2024

Chương trình hệ VHVL ( hay còn gọi là Tân Hướng Nam)  là chương trình Hợp tác giáo dục và sản xuất, Học tập gắn liền với thực tiễn và thực hành, tốt nghiệp là […]