Tổng quan về Đại học KHKT Trung Quốc – 中國科技大學China University of Technology(CUTE)

ĐẠI HỌC KHKT Trung Quốc 中國科技大學China University of Technology *Taipei Campus: No. 56, Section 3, Xinglong Rd, Wenshan District, Taipei City, Đài Loan 116 *Hsinchu Campus:Địa chỉ: No. 530, Section 3, Zhongshan Rd, Hukou Township, Hsinchu […]

Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Bắc (Taipei Tech)國立臺北科技大學

I/ Giới thiệu chung Đại học Khoa học Kĩ thuật Quốc lập Đài Bắc 國立臺北科技大學 – Taipei Tech National Taipei University of Technology -NTUT Địa chỉ: Số 1, Khu 3, đường Zhongxiao E, quận Da’an, Đài […]

ĐẠI HỌC QUỐC LẬP LIÊN HỢP– 國立聯合大學

I/. Giới thiệu đại học Quốc lập Liên Hợp:   Đại học Quốc lập Liên Hợp – 國立聯合大學 National United University – NUU Địa chỉ: Số 1-2 đường Lienda, Thành phố Miêu Lật Website: https://www.nuu.edu.tw/ […]

ĐẠI HỌC QUỐC LẬP TRUNG ƯƠNG – 國立中央大學

I. Giới thiệu về trường: Địa chỉ: Số 300, đường Zhongda., huyện Zhongli, thành phố Taoyuan, Đài Loan Điện thoại: +886-3-4227151 Số fax: +886-3-4226062 Điện thoại khẩn cấp: 03-2805666, 03-4267144 Đại học Quốc Lập Trung Ương – National Central […]

Đại học Quốc lập Đài Loan 國立台灣大學

I. GIỚI THIÊỤ CHUNG NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY (NTU) Đại học Quốc lập Đài Loan – 國立台灣大學 Địa chỉ: No. 1, Section 4, Đường Roosevelt, Quận Da’an, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan Website: https://www.ntu.edu.tw/ Đại học Quốc lập Đài Loan là […]

Tổng quan Đại học Quốc lập Đài Bắc 國立臺北大學

I/ GIỚITHỆU CHUNG Tên tiếng Trung: 國立臺北大學 Tên tiếng Anh: National Taipei University (NTPU) Địa điểm: Campus 1: Sanxia District, New Taipei, ROC Campus 2: Zhongshan District, Taipei, ROC Đại học Quốc lập Đài Bắc – […]

Tổng quan Đại học Trung Nguyên 中原大學

I/Giới thiệu Đại học Trung Nguyên CHUNG YUAN CHRISTIAN UNIVERSITY (CYCU) Đại học Trung Nguyên – 中原大學 Địa chỉ: Số 200, Đường Zhongbei, Quận Zhongli, Thành phố Đào Viên, Đài LoanWebsite: https://www.cycu.edu.tw/ Đào tạo: Hê ngôn ngữ, Hệ ĐH […]

TỔNG QUAN ĐẠI HỌC CHÂN LÝ – (真理大學)

I/ GIỚI THỆU CHUNG Aletheia University   Đại học Chân Lý  AU – 真理大學 Địa chỉ:  Số 32, Đường Zhenli, Quận Tamsui, Thành phố Tân Đài Bắc, Đài Loan Website: https://www.au.edu.tw/ Đại học Chân Lý được thành lập năm 1882 với […]