Hệ ngôn ngữ, Đại học quốc lập Đài Loan NTU 國立臺灣大學語文中心中國語文組

·    Chinese Language Division Language Center National Taiwan University

·       國立臺灣大學語文中心中國語文組

·       Phone:+886-2-3366-3417

·       No.170, Sec.2, Xin-Hai Rd., Da-an Dist., Taipei City, Taiwan

10663臺北市辛亥路二段170號語文中心2樓222室

Thông tin khóa học hệ ngôn ngữ NTU

HỌC KỲ THỜI GIAN HỌC HẠN ĐĂNG KÝ
Mùa xuân 02/27 – 19/05 02
Mùa hè 29/05 – 18/08 05
Mùa thu 28/08 – 17/11 08
Mùa đông 27/11 – 02/02 11

Học phí và các chi phí khác

LOẠI PHÍ PHÍ (NTD – Đài tệ)
Học phí Học kỳ mùa hè, thu: NTD42,000/khoá 3 tháng
Học kỳ mùa đông: NTD36,000/khoá 3 tháng
Phí ghi danh NTD2,500
Bảo hiểm tai nạn NTD200/khoá
Bảo hiểm y tế NTD1,600/khoá
Sách giáo khoa ~NTD1,200
TỔNG CHI PHÍ DỰ KIẾN NTD41,500 – 47.500 (~VND35,000,000 – 40,000,00

ntu cld

    Đăng ký để nhận thông báo về học bổng