Học bổng toàn phần AVBS

Australia Viet Nam Business Scholarship ( AVBS) là chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa các trường Đại học, Cao Đẳng tại Úc có khoá đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Sẽ hợp tác với các trường Cao đẳng, Đại Học tại Việt Nam để xét học bổng toàn phần cho sinh viên của trường dưới sự tuyển chọn của các Doanh nghiệp hỗ trợ học bổng

Chương trình là sự phối hợp giữa các tỉnh thành địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức để cùng nhau kết nối, giám sát và tư vấn cách vận hành, triển khai chương trình.