Sứ mệnh

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN DOANH NGHIỆP ÚC VIỆT AVBS 2022 với sứ mệnh ươm mầm tri thức hỗ trợ sự phát triền bền vững lâu dài của nền giáo dục Úc Việt. Mục tiêu nâng cao trải nghiệm học tập của sinh viên giúp đáp ứng nhu cầu kinh tế và lực lượng lao động của hai quốc gia cũng như củng cố kết nối mối quan hệ hữu nghị của người dân hai nước