HỌC BỔNG DU HỌC ÚC BANG NEW SOUTH WALES

Học bổng trường University of New South Wales (Sydney- NSW)

STT Tên Học Bổng Giá Trị Học Bổng Yêu cầu 
1 UNSW Business School International Pathways Award  $AUD 15,000 cho 1 năm học Dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập cao, đã hoàn thành chương trình UNSW Foundation Studies để chuyển tiếp lên học tại UNSW Business School.
2 Australia’s Global University Award & UNSW Global Academic Award $AUD 5,000- 10,000 cho 1 năm – Dành cho SV nhập học kì 2 (tháng 6/2020) và kì 3 (tháng 9/2020)
– Thư giới thiệu Không điều kiện
– Hoặc Thư giới thiệu Có điều kiện offer khóa Tiếng anh
3 UNSW Business School International Scholarship $ AUD 5,000/ năm dành cho chương trình Cử nhân và $10,000/ năm dành cho chương trình Thạc sỹ tín chỉ của khoa Kinh Doanh. Thành tích học tập xuất sắc, kỹ năng lãnh đạo, các hoạt động ngoại khóa (thể thao, hoạt động văn hóa, tình nguyện / kinh nghiệm làm việc)
International Scientia Coursework Scholarship 100% học phí hoặc $AUD 20,000/ năm, kéo dài toàn khóa học Dành cho SV nhập học kì 2 (tháng 6/2020) và kì 3 (tháng 9/2020)
4 The Unsw Art & Design International Scholarship- Coursework $5,000; kéo dài toàn khóa học Dành cho chương trình Thạc sĩ tín chỉ của khoa Nghệ thuật & Thiết kế
International Research Scholarships 100% học phí, phí hàng năm $28,092, có thể có thêm bảo hiểm OSHC, kéo dài toàn khóa học (2 năm với Thạc sỹ nghiên cứu và 3.5 năm với PhD) Học bổng toàn phần dành cho các chương trình nghiên cứu (research)

Học bổng trường The University of Sydney (Sydney- NSW)

STT Học bổng Giá trị học bổng Yêu cầu
1 Vice-Chancellor’s International Scholarships Scheme 5.000 AUD/ kì- 40.000 AUD/ 1 năm Dành cho bậc cử nhân và thạc sỹ tín chỉ, được xét dựa trên kết quả học tập của ứng viên
2 Faculty Scholarship * 1.000- 5.000 AUD- 50% học phí dành cho Kiến trúc, Thiết kế và Quy hoạch;
* 5.000- 20.000 AUD dành cho Khoa học XH & Nhân văn;
*5.000- 20.000 AUD- 50% học phí dành cho Kinh doanh: ;
* 6.000 AUD (cho 4 năm) hoặc 25.000 AUD (cho 1.5 năm) dành cho Nhạc viện:
* 6.000- 10.000- 20.000 AUD- 50% học phí dành cho Kĩ thuật;
* 1.000- 10.000 AUD dành cho Luật;
* 2.500- 20.000 AUD (đến 4 năm) dành cho Y học & Sức khỏe;
* 1.000- 25.000 AUD- 100% học phí (bậc Tiến sỹ) dành cho Khoa học;
3 Chương trình dự bị đại học tại Taylors College- đơn vị duy nhất đào tạo dự bị đại học cho du học sinh có nguyện vọng học lên đại học tại University of Sydney; Học bổng 2.500- 5.000- 7.500- 10.000 AUD
4 Postgraduate research scholarships Học bổng đến 100% học phí và trợ cấp Dành cho các chương trình nghiên cứu (research)

Học bổng trường Macquarie University (Sydney- NSW)

STT Tên học bổng Giá trị học bổng Yêu cầu Lưu ý
1 Macquarie ASEAN Scholarship 10,000 AUD/ 1 năm cho toàn bộ khóa học Áp dụng cho tất cả sinh viên nhập học chương trình đại học và sau đại học trong năm 2020 – bất cứ chương trình học nào (trừ các chương trình nghiên cứu), học sinh cần đáp ứng được yêu cầu đầu vào của trường, nếu học qua dự bị hoặc cao đẳng, học sinh vẫn được xét học bổng này khi vào khóa chính Tự động truy cập học bổng này cho sinh viên Việt Nam
2 Vice-Chancellor’s’ International Scholarship 10,000 AUD Dành cho tất cả sinh viên nhập học chương trình Đại học hoặc Thạc sỹ tín chỉ trong năm 2020. Yêu cầu: điểm trung bình môn tương đương ATAR 85/100 trở lên (nếu đăng kí học Cử nhân) hoặc điểm trung bình 6.5 trở lên (nếu đăng kí học Thạc sỹ). Phải hoàn thành form yêu cầu
3 Women in Management and Finance Scholarship 15,000 AUD/ năm Dành cho nữ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, nhập học các chương trình Thạc sỹ: Quản trị, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Tài chính ứng dụng/ Nâng cao Gửi đơn đăng ký trước, sau đó gửi form học bổng
4 Alumni Scholarship 10% học phí Dành cho sinh viên đã tốt nghiệp cử nhân tại MQ và nhập học Thạc sỹ tín chỉ trong năm 2020 và đầu vào 2021
5 MUIC scholarship $AUD 3,000 Dành cho sinh viên đăng kí các chương trình dự bị Đại học (Standard) hoặc Cao đẳng khối ngành STEM và Arts.
6 English Language Scholarship 50% học phí khóa học tiếng Anh (lên đến 10 tuần) Dành cho các sinh viên tham gia khóa học tiếng Anh ELC chuyển tiếp lên khóa Cử nhân hoặc Thạc sỹ tại Đại học Macquarie
7 ASEAN Partner scholarship Lên đến $15000 một năm Sinh viên chuyển từ trường Đại Học Bách Khoa TPHCM (HCMUT). Đáp ứng yêu cầu học thuật và tiếng Anh cho bằng cử nhân. Đạt GPA 5/7
8 International College scholarship $3.000 Đạt yêu cầu học thuật của Cao đẳng quốc tế. Áp dụng cho sinh viên nhập học 2020 và 2021 một trong các chương trình sau: Diploma of Media and Communications; Diploma of Information Technology; Arts Stream of Standard Foundation programs; Science and engineering Streams of Standard Foundation programs.
9 Macquarie University 10% dành cho sau Đại học Đã tốt nghiệp chương trình cử nhân của Macquarie

Học bổng trường University of Technology Sydney – UTS Insearch (Sydney- NSW)

STT Tên học bổng Giá trị học bổng Yêu cầu Lưu ý
1 International Undergraduate Coursework Full Tuition Scholarship 100% học phí Dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc nhập học bậc cử nhân tại UTS
2 UTS Undergraduate Academic Excellence Scholarship 25% học phí mỗi năm Dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc nhập học bậc cử nhân tại UTS
3 Undergraduate Merit Scholarship $10,000 học phí năm đầu tiên Dành cho sinh viên quốc tế hoàn thành lớp 12 tại Úc và nhập học chương trình cử nhân tại UTS
4 UTS Insearch to UTS Pathways Scholarship 50% học phí Dành cho sinh viên quốc tế đã hoàn tất chương trình UTS Insearch Diploma
5 International Baccalaureate (IB) Scholarship- South East Asia 50% học phí Dành cho sinh viên quốc tế thuộc khu vực Đông Nam Á nhập học bậc Cử nhân Điểm tú tài (IB)>=28
6 Diploma to Degree Scholarship for Students from South East Asia 25% học phí Dành cho sinh viên quốc tế thuộc khu vực Đông Nam Á nhập học bậc Cử nhân tại UTS  GPA 3.4/4.0
7 South East Asia Undergraduate High Achiever Scholarship 25% học phí Dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc nhập học bậc cử nhân tại UTS
8 UTS Science International Undergraduate Scholarship for Excellence $5.000 Dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc nhập học Cử nhân Khoa học
9 International Postgraduate Coursework Full Tuition Scholarship 100% học phí Dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc nhập học bậc Cao học tại UTS
10 Postgraduate Academic Excellence Scholarship $5,000/1 học lỳ Dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc nhập học bậc Cao học tại UTS
11 Học bổng 25% học phí dành cho sinh viên VIỆT NAM Dành cho sinh viên Việt Nam được nhận vào chương trình Diploma của UTS Insearch Học hết lớp 12 từ các trường không thuộc list 22 trường chuyên của UTS- GPA 8.0 trở lên.                                                 Sinh viên phải hoàn thành chương trình Diploma UTS Insearch tại cơ sở Sydney và học thẳng lên chương trình Cử nhân tại UTS.
12 South East Asia Postgraduate Business Merit Scholarship 25% học phí Dành cho sinh viên quốc tế thuộc khu vực Đông Nam Á có thành tích học tập xuất sắc nhập học bậc Cao học tại UTS
13 Engineering and IT/Science Postgraduate Academic Excellence Scholarship 25% học phí Dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc nhập học bậc Cao học tại UTS
14 MBA Scholarship for Outstanding Students (Commencing) $5,000/1 học lỳ Dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc nhập học chương trình MBA tại UTS
15 Science Postgraduate Academic Excellence Scholarship 25% học phí Dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc nhập học chương trình Thạc sỹ Khoa học tại UTS
16 Leadership Advantage Scholarship – UTS Insearch $7,000;  $4,000 trừ vào học phí kì 2; $3,000 tham gia chương trình Lãnh Đạo UTS Ínearch Leadership Program

Học bổng trường Western Sydney University (Sydney- NSW)

STT Tên học bổng Giá trị học bổng Yêu cầu Lưu ý
1 Vice-Chancellor’s Academic Exellence Undergraduate Scholarships 50% học phí (tối đa 3 năm học) Dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhập học bậc cử nhân tại Western Sydney Tự động xem xét
2 Western Sydney International Scholarships – Undergraduate $5,000 và $7,500 học phí Dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhập học bậc cử nhân tại Western Sydney (Sydney Campus);
3 Vice-Chancellor’s Academic Exellence Postgraduate Scholarships 50% học phí (tối đa 2 năm học) Dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhập học bậc sau đại học tại Western Sydney
4 Westerm Sydney International Scholarships – Postgraduate $5,000 và $7,500 học phí Dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhập học bậc sau đại học tại Western Sydney (Sydney Campus)
5 Học bổng dành cho chương trình WSU International College $5,000/năm hoặc $7,500/năm ở năm 2 & năm 3 Đại học Sinh viên đạt kết quả tốt trong chương trình Cao Đẳng (Diploma)
6 Provisional Entry Bursary $4.600 Dành cho sinh viên chương trình Cao Đẳng tại SIBT- chuyển tiếp lên năm 2 Đại học tại WSU Sydney City Campus
7 Western International Merit Scholarships $5.000

Học bổng trường University of Wollongong (Wollongong – NSW)

STT Tên học bổng Giá trị học bổng Yêu cầu
1 UOW College – 2020 Vietnam International Scholarship 25-50% học phí chương trình Cao đẳng và Dự bị Đại học và giảm $200/tuần đối với các khóa tiếng Anh EAP Dành cho học sinh Việt Nam lớp 11 và 12, xét dựa trên kết quả học tập năm gần nhất
2 University Excellence Scholarships 30% học phí Dành cho sinh viên quốc tế nhập học các khóa bậc cử nhân tại trường (trừ các ngành: Y, Điều dưỡng, Dinh dưỡng/ Chế độ ăn uống, Rèn luyện/Phục hồi chức năng, Sư phạm, Công tác XH, Tâm lý học)
3 Postgraduate Academic Excellence Scholarship 30% học phí Dành cho SV quốc tế nhập học bậc Thạc sỹ tín chỉ tại UOW (trừ các ngành: Y, Điều dưỡng, Dinh dưỡng/ Chế độ ăn uống, Rèn luyện/Phục hồi chức năng, Sư phạm, Công tác XH, Tâm lý học)
4 Vietnam Bursary 10% học phí bậc Cử nhân và 20% học phí bậc Thạc sỹ Dành riêng cho sinh viên Việt Nam nhập học năm 2020; Áp dụng cho một số ngành học
5 Alumini Scholarship 10% học phí Dành cho sinh viên UOW đã hoàn thành xong chương trình Cử nhân, muốn học tiếp lên chương trình Thạc sĩ tín chỉ năm 2020
6 Hỗ trợ phí ở tại kí túc xá 195 AUD/ tuần

Học bổng trường University of Newcastle (Newcastle, Sydney- NSW)

STT Tên học bổng Giá trị học bổng Yêu cầu Lưu ý
1 FEBE Golden Jubilee Commenorative International Scholarship 100% học phí Dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhập học chương trình cử nhân Khoa Kỹ thuật, Xây dựng & Môi trường
2 FEBE International Architecture and Built Environment Postgraduate Coursework Scholarship $4000 đến $12,000 (tối đa 2 năm học) Dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhập học chương trình sau đại học tại Khoa Kỹ thuật, Xây dựng & Môi trường
3 FEBE Interantional Engineering and Technology Postgraduate Cousework Scholarship  $6000 đến $18,000 (tối đa 3 năm học) Dành cho sinh viên học chương trình Thạc sỹ tín chỉ Kỹ thuật & Công nghệ tại Khoa Kỹ thuật, Xây dựng & Môi trường
4 FEBE International Undergraduate Scholarship $20000 (tối đa $2500 mỗi học kỳ) Dành cho sinh viên học chương trình Cử nhân tại Khoa Kỹ thuật, Xây dựng & Môi trường, cơ sở Callaghan GPA 8.5 trở lên

Học bổng trường University of New England (Armidale, Sydney- NSW)

STT Tên học bổng Giá trị học bổng Yêu cầu Lưu ý
1 UNE International Scholarships $5.000 Dành cho sinh viên nhập học tại UNE cơ sở Sydney Chấp nhận yêu cầu và nhận COE => Kết quả học bổng
2 UNE International Postgraduate Research Award (IPRA) sinh viên sẽ được nhận trợ cấp hàng năm + học phí + bảo hiểm y tế tiêu chuẩn ở nước ngoài Dành cho sinh viên nhập học chương trình nghiên cứu sau đại học, dựa trên thành tích học tập và tiềm năng nghiên cứu.
3 Accommodation Scholarships lên đến 11.000 AUD hỗ trợ chỗ ở tại kí túc xá của trường Dành cho sinh viên quốc tế nhập học tại cơ sở Armidale trong năm 2020- 2021
4 Destination Australia Scholarships 15.000 AUD mỗi năm (tối đa 4 năm) Dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhập học chương trình cử nhân và thạc sỹ tín chỉ, tại cơ sở Armidale, bang NSW Yêu cầu SOP và đơn xin học bổng
5 EAP scholarship – Nursing $4100 (10 tuần) Ghi danh tại UNE vào năm 2020 trong chương trình Cử nhân Điều dưỡng (đầu vào sau đại học) và bao gồm chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Học thuật. Chấp nhận yêu cầu và nhận COE => Kết quả học bổng

Học bổng trường Charles Sturt University ( NSW)

STT Tên học bổng Giá trị học bổng Yêu cầu Lưu ý
1 Destination Australia Scholarships $15,000 mỗi năm Dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhập học bậc cử nhân và thạc sĩ tín của một số ngành, tại các cơ sở: Bathurst, Orange, Port 21. Macquarie or Wagga Wagga
2 International Student Merit Stipend 2020 $500 mỗi tháng chi phí sinh hoạt Dành cho sinh viên có thành tích học tập, thể thao, nghệ thuật, theo học tại các campus Albury-Wodonga, Bathurst, Port Macquarie, Orange và Wagga Wagga
3 Vietnamese student Merit scholarship 2020 25% học phí mỗi năm Dành cho sinh viên nhập học các campus Albury-Wodonga, Bathurst, Port Macquarie, Wagga Wagga. *Không áp dụng cho chương trình Cử nhân Khoa học Nha khoa và Khoa học Thú y.
4 International High Academic Achiever Scholarship2020 25% học phí mỗi năm Dành cho sinh viên nhập học các campus Albury-Wodonga, Bathurst, Port Macquarie, Wagga Wagga. Không áp dụng cho chương trình Cử nhân Khoa học Nha khoa và Khoa học Thú y.
5 Charles Sturt Regional Scholarship 2020 9% học phí/ kì: Cử nhân Kế toán, Kinh doanh, CNTT; 13% học phí: Thạc sỹ Kế toán chuyên nghiệp; 16% học phí: Thạc sỹ CNTT Dành cho sinh viên nhập học bậc cử nhân ngành kế toán, kinh doanh (Quản trị), Kinh doanh (Marketing), Nghiên cứu kinh doanh, CNTT, Thạc sĩ CNTT, Thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp Tự động truy cập.

Học bổng trường ICMS (Sydney,Manly-NSW)

STT Tên học bổng Giá trị & Yêu cầu Lưu ý
1 Postgraduate Innovation Scholarship 50% học phí chương trình Thạc sỹ 2 năm; Các kì tháng 2, 7, 9. Hạn chót nộp :29/05/2020 GPA 7.5 trở lên, IELTS 7.0, bài luận 1000 chữ và phỏng vấn với trường
2 Allianz Worldwide Partners Scholarship 10,000 AUD cho chương trình Thạc sỹ 2 năm; Các kì tháng 2, 7, 9. Hạn chót nộp : 29/05/2020 SV có bảo hiểm Allianz OSHC, GPA 7.5 trở lên, IELTS 7.0, bài luận 500 chữ và phỏng vấn với trường
3 International Entry Bursary 3.650 AUD cho chương trình Cử nhân(Số lượng có hạn); 3.500 AUD cho chương trình Thạc sỹ Hồ sơ nộp trước – xét trước
4 10-week AEP Scholarship 4,500 AUD (10 Suất) Dành cho SV học theo 1 trong các lộ trình sau:                                              10 tuần tiếng Anh (20/4) + Thạc sỹ (Tháng 7/ 2020), 10 tuần tiếng Anh (20/4) + Cử nhân (Tháng 9/ 2020)        10 tuần tiếng Anh (20/6) + Thạc sỹ (Tháng 9/ 2020)

Học bổng trường Southern Cross University (Gold Coast, Lismore-NSW)

STT Tên học bổng Giá trị học bổng Yêu cầu Lưu ý
1 Destination Australia Scholarships $15,000 mỗi năm (tối đa 4 năm) Dành cho sinh viên theo học chương trình học của bậc Cử nhân  tại Lismore hoặc Coffs Harbour campus
2 Vice Chancellor’s Academic Excellence Scholarship $8,000 mỗi năm  Dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhập học bậc cử nhân và thạc sĩ tín chỉ tại các campus Gold Coast, Lismore hoặc Coffs Harbour
3 Vice Chancellor’s International Diversification Scholarship  $8,000 mỗi năm Dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhập học bậc cử nhân và thạc sĩ tín chỉ tại các campus Gold Coast, Lismore hoặc Coffs Harbour
4 SCU International Regional Scholarship $5,000 mỗi năm Dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhập học bậc cử nhân và thạc sĩ tín chỉ tại các campus Gold Coast, Lismore hoặc Coffs Harbour
5 Merit Based Scholarships từ $5,000 đến $32,000 Dành cho sinh viên có điểm ATAR từ 80 trở lên nhập học chương trình cử nhân tại campus Gold Coast, Lismore hoặc Coffs Harbour
6 SCU International Women in STEM scholarship  $8,000 mỗi năm Dành cho sinh viên quốc tế nữ đang theo học tại Úc, có thành tích học tập xuất sắc nhập học bậc cử nhân và thạc sĩ Áp dụng các tín chỉ khoa Môi trường, Khoa học, Kĩ thuật, Sức khỏe hay Cử nhân/Thạc sỹ CNTT tại các campus Gold Coast, Lismore hoặc Coffs Harbour

    Đăng ký để nhận thông báo về học bổng