HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ AUSTRALIA

Chương trình hỗ trợ phát triển quốc tế của Chính phủ Australia tại Việt Nam giúp thúc đẩy thịnh vượng, giảm nghèo và phát triển bền vững.

Học bổng Chính phủ Australia (AAS) là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức để tạo nên thay đổi và góp phần xây dựng quan hệ bền vững giữa nhân dân hai nước.

Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập, và quan trọng nhất là khả năng tạo ảnh hưởng trong những thách thức về phát triển của Việt Nam.

Các ứng viên là nữ, người khuyết tật, và người yếu thế được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng. Học bổng chính phủ Australia có cơ chế hỗ trợ phù hợp để tạo điều kiện cho các nhóm ứng viên này có cơ hội tiếp cận với học bổng một cách bình đẳng.

Từ năm 1974, trên 6.000 sinh viên Việt Nam đã học tập tại các trường đại học Australia bằng học bổng Chính phủ Australia, nhiều người trong số đó đã và đang góp phần tạo nên những thay đổi quan trọng trong quá trình phát triển của Việt Nam.  Để biết thêm thông tin, xin xem đóng góp của các sinh viên Việt Nam đã nhận học bổng Chính phủ Australia cho sự phát triển của Việt nam.

Quản lý Chương trình Học bổng

Học bổng Chính phủ Australia được Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills) thay mặt Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) Australia quản lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam là tổ chức đối tác đại diện cho Chính phủ Việt Nam trong Chương trình Học bổng Chính phủ Australia.

 

Org chart

    Đăng ký để nhận thông báo về học bổng