Chương Trình Đặc Biệt Giáo Dục Tài Năng Công Nghiệp Quốc Tế (Chương Trình INTENSE)

Bộ Giáo Dục Đài Loan (MOE) vừa xúc tiến “Chương Trình Đặc Biệt Giáo Dục Tài Năng Công Nghiệp Quốc Tế” (Chương trình INTENSE)” dành cho những nhân tài có nguyện vọng sang Đài Loan học tập và làm việc sau khi tốt nghiệp. Chương trình này tập hợp các nguồn lực từ Chính phủ Đài Loan, các doanh nghiệp và trường đại học để mở rộng việc tuyển sinh sinh viên quốc tế tài năng thuộc các lĩnh vực công nghệ cao. Chương trình này trước tiên sẽ hướng tới đối tượng là các sinh viên Việt Nam, Indonesia, Philippines, và được bắt đầu từ năm 2024.

Chương Trình Đặc Biệt Giáo Dục Tài Năng Công Nghiệp Quốc Tế (Chương Trình INTENSE)
Bộ Giáo Dục Đài Loan (MOE) vừa xúc tiến “Chương Trình Đặc Biệt Giáo Dục Tài Năng Công
Nghiệp Quốc Tế” (Chương trình INTENSE)” dành cho những nhân tài có nguyện vọng sang Đài Loan
học tập và làm việc sau khi tốt nghiệp. Chương trình này tập hợp các nguồn lực từ Chính phủ Đài Loan,
các doanh nghiệp và trường đại học để mở rộng việc tuyển sinh sinh viên quốc tế tài năng thuộc các lĩnh vực công nghệ cao. Chương trình này trước tiên sẽ hướng tới đối tượng là các sinh viên Việt Nam,Indonesia, Philippines, và được bắt đầu từ năm 2024.
⚫ Đặc Điểm của chương trình:
1. Lĩnh vực trọng tâm: STEM, Tài chính, và Chất bán dẫn
2. Kinh phí: Chính phủ Đài Loan sẽ chi trả học phí và các khoản chi phí khác trong tối đa hai năm. Các công ty tham gia chương trình sẽ tài trợ mỗi sinh viên tiền sinh hoạt phí là 10.000 Đài tệ mỗi tháng,ngoài ra sinh viên sẽ được hưởng thêm lương cơ bản trong thời gian thực tập.
3. Yêu cầu về trình độ tiếng Trung: Các khóa học tiếng Trung sẽ được cung cấp miễn phí tại các trung
tâm ở nước ngoài. Học sinh cần phải đạt trình độ ngoại ngữ TOCFL A2 trở lên trước khi đăng ký vào
chương trình này.
4. Điều kiện ứng tuyển: Sinh viên quốc tế đã hoàn thành năm thứ hai hoặc năm thứ ba tại một trường
đại học hoặc cao đẳng ở nước ngoài và người có bằng cử nhân.
5. Làm việc tại Đài Loan sau khi tốt nghiệp: sinh viên sẽ ở lại Đài Loan làm việc cho các công ty tham
gia chương trình với thời gian bằng số năm mà sinh viên đã được nhận tài trợ (tối thiểu 2 năm). Sau khi
hoàn thành nghĩa vụ của mình, sinh viên có thể chọn ở lại Đài Loan để tiếp tục làm việc hoặc trở về quê
hương công tác.
⚫ Các chương trình INTENSE:
1. Chương trình Cử nhân (2+2+ i/ 3+1+ i)
2. Chương trình Thạc sĩ (2 năm) (1+1+ i)
3. Chương trình Cao đẳng (2 năm)
4. Chương trình sau cử nhân (2 năm)
Các văn phòng tư vấn hải ngoại
Nhằm tạo thuận lợi cho các trường đại học Đài Loan trong việc tuyển sinh tại Việt Nam, Indonesia và
Philippines, Bộ Giáo Dục sẽ tài trợ cho ba trường đại học tại các quốc gia kể trên để thành lập các văn
phòng tư vấn hải ngoại. Các văn phòng này sẽ có nhân sự chuyên trách nhằm hỗ trợ về mặt hành chính
và là địa điểm phỏng vấn tại các địa phương trên. Ngoài ra, đây còn là nơi cung cấp các dịch vụ tư vấn
cũng như tổ chức các khóa đào tạo tiếng Trung trong tương lai cho sinh viên.

    Đăng ký để nhận thông báo về học bổng