Danh sách liên kết trường Úc

STT

TÊN TRƯỜNG

WEBSITE

1

TAFE SA COLLEGE https://www.tafesa.edu.au/

2

RHODES INTERNATIONAL COLLEGE https://ric.edu.au/

3

BEST OPTION TRAINING COLLEGE https://bot.edu.au/

4

THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE AUSTRALIA https://newcastle.edu.au/

5

AUSTRALIAN INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION https://aih.nsw.edu.au/

6

UK ENGLISH COLLEGE https://ukenglishcollege.nsw.edu.au/

7

SYDNEY SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY https://ssbt.edu.au/

    Đăng ký để nhận thông báo về học bổng