Danh sách liên kết trường Việt Nam

STT KHU VỰC TÊN TRƯỜNG WEBSITE
1 MIỀN BẮC Cao Đẳng Bách Nghệ Hải Phòng http://bachnghe.edu.vn/home/
2 Đại Học Công Nghệ TT Và Truyền Thông Thái Nguyên https://ictu.edu.vn/
3 Cao Đẳng Kinh Tế CN Hà Nội https://ts.caodangkinhtehn.edu.vn/
4 Cao Đẳng Thái Nguyên http://tnc.edu.vn/
5 Cao Đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị http://www.cuwc.edu.vn/
6 MIỀN TRUNG Đại Học Xây Dựng Miền Trung http://muce.edu.vn/
7 Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng https://danavtc.edu.vn/
8 MIỀN NAM Cao Đẳng Lê Quý Đôn Đồng Nai https://caodanglequydon.edu.vn/
9 Cao Đẳng CN Và Du Lịch Long An http://caodangcongnghedulich.edu.vn/
10 Cao Đẳng Công Nghệ TP.HCM http://vetc.edu.vn/

    Đăng ký để nhận thông báo về học bổng