Điều kiện tham gia

STT

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

01

Phải là Sinh viên của trường Việt nam đã liên kết

02

Nhận được chứng nhận học bổng từ chương trình

03

Nam/Nữ tuổi: 18 – 35 tuổi

04

Trình độ ngoại ngữ: iELTS 5.0/PTE 36

05

Có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm

06

Không có người nhà bất hợp pháp bên Úc, chưa từng trượt Visa Úc

07

Tham gia lớp học chuyên ngành Certificate 3 Úc Online

08

Hoàn thành các nghĩa vụ cam kết trước khi tham gia và đi Úc

09

Đồng thuận sự hộ giám của đơn vị quản lý chương trình bên Úc

    Đăng ký để nhận thông báo về học bổng