Hệ ngôn ngữ ĐH Phùng Giáp

FENG CHIA UNIVERSITY – FCU

Đại học Phùng Giáp – 逢甲大學

Địa chỉ: No. 100 Wenhwa Rd., Xitun Dist., Taichung City

Websitehttps://www.fcu.edu.tw/en/

CÁC KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN HỌC

  • Học kỳ mùa xuân 2013: 5/3 đến 24/5
  • Học kỳ mùa hè 2013: 5/6 đến 23/8
  • Học kỳ mùa thu 2013: 5/9 đến 22/11
  • Học kỳ mùa đông 2013: 5/12 đến 28/2

HỌC PHÍ

15 giờ /tuần

Thời gian

Học phí và phí đăng ký

Bảo hiểm

3 tháng NT$ 23.500

NT$ 870

6 tháng NT$ 46.500
9 tháng NT$ 69.000
12 tháng NT$ 91.000

Tài liệu học tập khoảng NT$ 600/học kỳ

Những sinh viên hiện nay thanh toán học phí trước hạn 1 tháng sẽ được giảm NT$ 500.

    Đăng ký để nhận thông báo về học bổng