Hệ ngôn ngữ – ĐH Phụ Nhân (Fu Jen Catholic University)

Đại học Phụ Nhân – 輔仁大學

Fujen Catholic University – FJCU

Địa chỉ: Số 510, Đường Zhongzheng, Quận Xinzhuang, Thành phố Tân Đài Bắc

Website: https://www.fju.edu.tw/

Trung tâm ngôn ngữ & Văn hóa Trung Hoa – Đại học Công giáo Phụ Nhân | Du  học Đài Loan cùng tư vấn du học Vinahure

Kỳ nhập học

  • Kì mùa thu (02/09-30/11)
  • Kì mùa đông (02/12- 28/02)
  • Kì mùa xuân (03/03- 31/05)
  • Kì mùa hè (02/06- 31/08)
Loại lớp/ Thời gian học 4-7 học sinh/ lớp 2-3 học sinh/ lớp Lớp cá nhân
Kì thu ( 12 tuần) NT$ 28.000 NT$ 46.000 NT$ 82.000
Kì đông ( 12 tuần) NT$ 28.000 NT$ 46.000 NT$ 82.000
Kì xuân ( 12 tuần) NT$ 28.000 NT$ 46.000 NT$ 82.000
Kì hè ( 12 tuần) NT$ 28.000 NT$ 46.000 NT$ 82.000

KHÓA: 15 tiếng/ tuần (bao gồm thời gian nghỉ)

Học phí bao gồm Phí ghi danh và phí quản trị. Được thu 1 lần khi nhập học và không được hoàn lại

Chi phí khác: Phí tài liệu học khoảng  NT$ 1.200 / 1 khóa

Lưu ý:

Các lớp học được tổ chức thành ba cấp độ thành thạo: Sơ cấp, Trung cấp và Nâng cao.

Lớp sắp xếp phụ thuộc vào kết quả kiểm tra.

Một lớp nhóm chỉ có thể được sắp xếp nếu có đủ học sinh yêu cầu: lớp học nhóm nhỏ (2-3 học sinh) hoặc lớn (4-7 học sinh).

    Đăng ký để nhận thông báo về học bổng