Hướng dẫn xin visa sang Đài Loan tập huấn dài hạn trên & dưới 6 tháng

Giấy tờ cần nộp

 1. Hộ chiếu bản gốc và bản sao 1 bản còn hạn trên 6 tháng và trên hộ chiếu phải có chữ ký của đương sự (Bản photo hộchiếu bao gồm mặt hộ chiếu và tất cả các trang visa, dấu xuất nhập cảnh có trên hộ chiếu).
 2. Kê khai đầy đủ mẫu đơn xin visa trên hệ thống mạng 1 bản (kèm 2 tấm ảnh 4×6 nền trắng chụp trong 3 tháng gần nhất), đồng thời đương sự phải ký tên. Địa chỉ website: https://visawebapp.boca.gov.tw (xem Hướng dẫn điền đơn xin visa Đài Loan online)
 3. Giấy phép tiếp nhận tập huấn do Bộ Kinh tế (hoặc Bộ Lao động, cơ quan chủ quản trung ương) Đài Loan cấp, bản chính và bản sao, bản chính đối chiếu xong trả lại.
 4. Bản sao giấy phép kinh doanh của công ty Đài Loan và chứng minh thư hoặc thẻ cư trú Đài Loan của người mời.
 5. Bản chính và bản sao giấy phép kinh doanh của công ty Việt Nam (bản chính đối chiếu xong trả lại).
 6. Quyết định cửnhân viên sang Đài Loan tập huấncủa công ty Việt Nam bản chính.
 7. Bản sao hợp đồng lao động của nhân viên đi tập huấn (bản chính đối chiếu xong trả lại).
 8. Bản sao bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của nhân viên đi tập huấn (bản chính đối chiếu xong trả lại).
 9. Giấy khám sức khỏe có hiệu lực trong 3 tháng, khám tại bệnh viện do Văn Phòng Đài Bắc chỉ định (xem Khám sức khỏe đi Đài Loan ở đâu?).
 10. Lý lịch tư pháp số2 có hiệu lực trong vòng 1 năm.
 11. Lệ phí: Phí làm thường $ 66 đô la Mỹ (sau 5 ngày làm việc); Phí làm nhanh $99 đô la Mỹ (sau 2 ngày làm việc).
 12. Căn cứ theo điều khoản thứ 5 quy định vềđiều lệthi hành cấp visa cho hộ chiếu người nước ngoài, Văn phòng Đài Bắc được quyền yêu cầu phỏng vấn đương sự hoặc yêu cầu đương sự cung cấp những chứng từhồsơ có liên quan khác trong quá trình thụ lý hồ sơ của đương sự.

  Đăng ký để nhận thông báo về học bổng