Quy định & chính sách bảo lưu học phí lớp Tiếng Trung phồn thể

1. Đóng học phí

Học viên cần đóng học phí đầy đủ và đúng hạn trước khi khóa học bắt đầu. Việc ghi danh chỉ được xác nhận sau khi các khoản phí được thanh toán đầy đủ, mức học phí khác nhau tùy theo lớp học. Trung tâm có trách nhiệm thông báo cụ thể mức học phí từng lớp học trước khi ghi danh học.

HƯỚNG DẪN ĐÓNG VÀ XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HỌC PHÍ SINH VIÊN CHÍNH QUY | Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên - Trường Đại học Mỏ - Địa chất

2. Bảo lưu Khoá học và Học phí

Các yêu cầu bảo lưu học phí phải được thông báo trước buổi học thứ 5 của khóa học. Việc hoàn trả hay bảo lưu  học phí dựa trên sự chấp thuận cuối cùng của Quản lý lớp học tiếng Trung tại Taiwan Diary.

Điều kiện bảo lưu: Học viên không thể tham gia lớp học hiện tại do lý do khách quan thì có thể bảo lưu khóa học.

2.1. Học phí không được hoàn lại sau khi đã đóng trừ các trường hợp sau:

Trung tâm hủy bỏ khóa học, 100% học phí sẽ được hoàn lại hoặc bảo lưu theo yêu cầu của học viên. Học phí hoàn lại  thường được chuyển khoản đến tài khoản của học viên.

Lớp học đã lên kế hoạch ngày khai giảng hoặc đã khai giảng, tiền cọc hay tiền học phí sẽ không được hoàn trả lại với bất kể lý do gì.Chính sách bảo lưu và Hoàn tiền học phí | Viện UCI

2.2. Bảo lưu học phí:

 • Các học viên đề nghị bảo lưu học phí phải điền vào form Đề nghị hoàn, bảo lưu học phí tại trung tâm. Các yêu cầu này không thực hiện qua điện thoại.
 • Đơn đề nghị bảo lưu học phí và hóa đơn phải được nộp trong vòng 2 tuần đầu của khóa học.
 • Các đề nghị bảo lưu từ buổi thứ 6 của khóa học sẽ không được chấp nhận.
 • Học viên chỉ được quyền bảo lưu 1 lần đối với 1 khoá học.
 • Học viên đã bảo lưu sang khoá học sau sẽ tham gia học lại theo sự bố trí sắp xếp của trung tâm.
 • Thời gian bảo lưu không quá 03 tháng kể từ ngày học viên thực hiện việc bảo lưu.
 • Phí bảo lưu: free.

👉 ngón trỏ trái chỉ sang phải - ? nghĩa biểu tượng cảm xúcĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG TRUNG PHỒN THỂ TẠI ĐÂY

👉 ngón trỏ trái chỉ sang phải - ? nghĩa biểu tượng cảm xúcĐĂNG KÝ TƯ VẤN TẠI ĐÂY 

  Đăng ký để nhận thông báo về học bổng