Quyền lợi và hỗ trợ

STT

QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH

QUYỀN LỢI CHƯƠNG TRÌNH

01

Sinh viên khi tham gia bắt buộc phải làm thêm tại Doanh nghiệp hỗ trợ Học Bổng Sinh viên khi vượt qua bài trắc nghiệm sẽ được cấp học bổng 100% cho 2 năm học tại Úc

02

Sinh viên phải ký cam kết ràng buộc tài chính và không được bỏ học, bỏ làm việc Sinh viên được đi làm  thêm tại Úc cho doanh nghiệp chỉ định đã cấp học bổng với mức lương theo quy định của chính phủ Úc từ 20aud/1h trở lên

 

03

Sinh viên không được lập nhóm, tổ chức làm những việc phi pháp tại Úc Sinh viên được đóng bảo hiểm và các chế độ phúc lợi theo quy định của chính phủ Úc

 

04

Sinh viên phải tuyệt đối tuân thủ quy định và luật pháp khi đến Úc

 

Được xác nhận kinh nghiệm làm thêm ở Úc giúp cho việc chuyển đổi Visa sau này

 

05

  Tốt nghiệp sinh viên được nhận bằng Diploma có giá trị tại 52 quốc gia và có thể liên thông lên các trường Đại Học tại Úc, hoặc chuyển đổi Visa đi làm việc dài hạn, hoặc về nước hoàn thiện tiếp các chương trình đào tạo và ra làm việc cho các doanh nghiệp Việt Nam với mức lương hấp dẫn.

 

06

  Hỗ trợ nhập cảnh và đưa đón từ sân bay khi Sinh viên đến Úc

07

  Hỗ trợ mua sắm đồ dùng tư trang để ở và làm việc khi đến Úc

08

  Hỗ trợ tìm nơi ở cho Sinh Viên gần với trường và nơi làm việc tại Úc

09

  Hỗ trợ hướng dẫn, bố trí phương tiện đưa đón khi đi học và đi làm tại Úc

10

  Hỗ trợ luật sư di trú để bảo vệ quyền lợi và gia hạn, chuyển đổi Visa tại Úc

    Đăng ký để nhận thông báo về học bổng