HỌC BỔNG DU HỌC ÚC BANG ADELAIDE

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC BANG ADELAIDE

Học bổng trường University of South Australia (Adelaide-SA)

STT Tên học bổng Giá trị học bổng Yêu cầu Lưu ý
1 Vice Chancellor’s International Excellence Scholarship 50% học phí toàn khóa học Dành cho chương trình Cử nhân và Thạc sỹ tín chỉ, xét dựa trên kết quả học tập và thỏa mãn yêu cầu tiếng Anh đầu vào Học bổng nộp theo form riêng, nộp cùng thư xin học (trả lời 2 câu hỏi, mỗi câu viết tối đa 600 từ)
2 International Merit Scholarship 25% học phí năm đầu tiên Hồ sơ được xét dựa trên kết quả học tập, cụ thể: GPA bậc phổ thông 8.5/10 trở lên hoặc IB tối thiểu 29, GCE A Level 9 đối với bậc Cử nhân, GPA đại học 3.0/ 4.0 hoặc 6.5/ 10 đối với bậc Thạc sỹ

Học bổng trường The University of Adelaide (Adelaide-SA)

STT Tên học bổng Giá trị học bổng Yêu cầu Lưu ý
1 Global Academic Excellence Scholarships 50% học phí (số lượng 2 suất mỗi Khoa) Dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc ATAR 98 hoặc GPA 6,8/7
2 Global Citizens Scholarship 15%- 30% học phí Áp dụng cho cả chương trình cử nhân và thạc sỹ Học bổng 30%: Cử nhân: Tốt nghiệp THPT, GPA 9.0/ ATAR 90; Thạc sỹ: Tốt nghiệp Đại học, GPA 6.0/7.0;Học bổng 15%: Cử nhân: Tốt nghiệp THPT, GPA 8.0/ ATAR 80; Thạc sỹ: Tốt nghiệp Đại học, GPA 5.0/7.0
3 Higher Education Scholarships 25% học phí Áp dụng cho cả chương trình cử nhân và thạc sỹ Học bổng dành cho học sinh sinh viên đã hoàn thành một văn bằng hoặc một chương trình được công nhận tại Úc.
4 Family Scholarships 25% học phí Dành cho sinh viên có thành viên trong gia đình đã và đang theo học tại trường
5 Alumini Scholarships 25% học phí Dành cho sinh viên tốt nghiệp muốn theo học thêm 1 văn bằng khác tại ĐH Adelaide
6 University of Adelaide College pathway (Kaplan pathway) 25% – 30% học phí Áp dụng với: Chương trình Dự bị ĐH: Hết lớp 11, GPA >7.5-8.5, IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5); Chương trình Cao đẳng: Hết lớp 12, GPA >7.2, IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5)
7 The University of Adelaide College International Scholarships  5% – 10% học phí Dành cho sinh viên đã hoàn thành chương trình cao đẳng của Adelaide và nhập học bậc đại học/sau đại học.
8 The University of Adelaide College High Achiever Progression Scholarship 25% học phí Dành cho sinh viên đã hoàn thành chương trình cao đẳng của Adelaide và nhập học bậc cử nhân.
9 The Eynesbury College International Scholarship 5% – 10% học phí Dành cho sinh viên đã hoàn thành chương trình cao đẳng tại Eynesbury và nhập học bậc đại học/sau đại học.
10 The Eynesbury College High Achiever Progression Scholarship 25%  học phí Dành cho sinh viên đã hoàn thành chương trình cao đẳng tại Eynesbury và nhập học bậc đại học/sau đại học

Học bổng trường Flinder University (Adelaide-SA)

STT Tên học bổng Giá trị học bổng Yêu cầu
1 Go beyond Scholarship 25% học phí năm đầu tiên Áp dụng cho các chương trình Cử nhân và Thạc sỹ Tín chỉ: Kinh doanh, Nghệ thuật sáng tạo, Giáo dục,  Kĩ thuật, Môi trường, CNTT, Luật, Tâm lý học, Sức khỏe, Khoa học và Công tác XH

Học bổng trường ICHM (Adelaide-SA)

STT Tên học bổng Giá trị & Yêu cầu Lưu ý
1 ICHM Entry Scholarships Dành cho ứng viên đăng kí học chương trình Bachelor of Business (Hospitality Management), yêu cầu: hoàn thành lớp 12, GPA 7.0 trở lên, IELTS 6.0 (không kĩ năng nào dưới 5.5)/ PTE A 50 trở lên;
2 International Student Scholarships 2020 10% học phí Dành cho ứng viên đăng kí học chương trình Master International Hotel Management Swiss Hotel Association Yêu cầu tốt nghiệp Cử nhân, IELTS 7.0 (không kĩ năng nào dưới 6.5)

    Đăng ký để nhận thông báo về học bổng