Lộ trình du học cấp 3 tại Úc & Lựa chọn

Các trường trung học của Úc được chia làm 2 bậc học là Junior Secondary (lớp 7 – lớp 10) và Senior Secondary (Lớp 11 – lớp 12). 

2 lộ trình phổ biến dành cho học sinh du học THPT tại Úc:

  • Du học bậc Junior Secondary: Tại bậc học này, du học sinh được dạy các môn Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và tiếng Anh. Sau khi hoàn tất chương trình, du học sinh có thể lựa chọn tiếp tục học lên hoặc tham gia các khóa học nghề để lấy chứng chỉ Certificate I, II, III, IV.
  • Du học bậc Senior Secondary (chương trình tiền đại học): Chương trình nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần bậc học đại học. Do đó học sinh được quyền lựa chọn môn học phù hợp với sở trường và định hướng nghề nghiệp của mình. Học sinh hoàn thành lớp 12 và đạt các yêu cầu xét tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp THPT (certificate of education) để xét tuyển vào các trường Đại học Úc.

Du học sinh có 2 lựa chọn khi du học lớp 11 – 12 tại Úc:

  • Du học THPT tại Úc khi hoàn thành lớp 11: Du học sinh du học trung học phổ thông tại Úc từ năm lớp 11 có thể theo học khóa Foundation Year dự bị 1 năm hoặc tham gia khóa học nghề bậc Certificate IV.
  • Du học THPT tại Úc khi hoàn thành lớp 12: Du học sinh có thể lấy chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông rồi sau đó lựa chọn chương trình Foundation Year hoặc khóa học nghề Certificate IV.

    Đăng ký để nhận thông báo về học bổng