Trường Đại Học Văn Hóa Trung Quốc( CHINESE CULTURE UNIVERSITY)

tham khảo thêm : Hệ 1+4 Đại học Văn hóa Trung Quốc kỳ thu 2024

I/ THÔNG TIN CHUNG

Chinese Culture University – PCCU

Đại học Văn hóa Trung Quốc – 中國文化大學

Địa chỉ: Số 55, Đường Huagang, Quận Shilin, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan

Website: https://www.pccu.edu.tw/

Đại học Văn hóa Trung Quốc được thành lập bởi Giáo sư Chang Chi-Yun vào năm 1962 với tên gọi “Đại học Viễn Đông”, và sau đó được gọi là Đại học Văn hóa Trung Quốc bởi cố Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch.

Tại Đại học Văn hóa Trung Quốc, các lý tưởng của Trung Quốc và phương Tây về giá trị truyền thống và những đổi mới hiện đại được kết hợp thành các đề tài nghiên cứu hàng đầu, làm cầu nối giữa trải nghiệm văn hóa và đáp ứng nhu cầu của thế giới toàn cầu hóa.

Đại học Văn hóa Trung Quốc đánh giá cao sự trao đổi quốc tế. Năm 2014, Đại học Văn hóa Trung Quốc là một phần của mạng lưới gần 200 trường đại học kết hợp trên toàn thế giới. Bằng tiến sĩ danh dự đã được trao cho hơn 300 học giả, chính khách, giáo sĩ, nghệ sĩ, doanh nhân và nhà báo từ 30 quốc gia.

CÁC KHOA ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG:

1. Nghệ thuật tự do

Nghệ thuật Tự do bao gồm ba khoa: Triết học, Văn học Trung Quốc (chia thành Phần Cổ điển và Hiện đại) và Lịch sử. Mỗi khoa đều có các chương trình sau đại học dẫn đến bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ. Mục tiêu giáo dục của trường là nuôi dưỡng cho sinh viên một tinh thần nhân văn và kiến ​​thức

2. Nghiên cứu quốc tê và Ngoại ngữ

Nghiên cứu Quốc tế và Ngoại ngữ bao gồm một trung tâm ngôn ngữ và sáu khoa ngôn ngữ và văn học riêng biệt bằng tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức.

 • Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản
 • Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc
 • Ngôn ngữ và Văn học Nga
 • Ngôn ngữ và Văn học Anh
 • Ngôn ngữ và Văn học Pháp
 • Ngôn ngữ và Văn học Đức

*Đào tạo sau Đại Học

 • Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản
 • Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc
 • Ngôn ngữ và Văn học Nga
 • Ngôn ngữ và Văn học Anh
 • Ngôn ngữ và Văn học Pháp
 • Ngôn ngữ và Văn học Đức

3. Khoa học

Khoa Khoa học bao gồm các Khoa Toán Ứng dụng, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Khoa học Khí quyển, Địa chất và Sinh học, cũng như các Trường Cao học Địa lý và Hóa học Ứng dụng.

 • Toán ứng dụng
 • Vật lý
 • Hóa học
 • Địa lý/Khoa học trái đất
 • Khoa học khí quyển
 • Địa chất
 • Khoa học đời sống
 • Hóa học ứng dụng (sau đại học)

4. Pháp luật

 Khoa Luật bao gồm chương trfinh đào tạoLuật và chương trình sau đại học về Luật.

5. Khoa học Xã hội

Khoa học xã hội bao gồm các Khoa Khoa học Chính trị, Kinh tế, Lao động và Nguồn nhân lực, Phúc lợi Xã hội, Quản lý và Hành chính Công, với các chương trình sau đại học về Khoa học Chính trị, Kinh tế, Trường Tôn Trung Sơn về Nghiên cứu Liên ngành, Nghiên cứu Hoa Kỳ, Khoa học Lao động, và Nghiên cứu Trung Quốc đại lục. Trong những năm gần đây, Trường đã chú trọng hơn đến việc trao đổi học thuật và hợp tác giữa Trung Quốc Đại lục và Đài Loan qua eo biển Đài Loan.

 • Khoa học chính trị
 • Kinh tế
 • Nhân sự và Sở lao động
 • Phúc lợi xã hội
 • Quản lý hành chính công

* Đào tạo sau Đại học

 • Kinh tế
 • Khoa học chính trị
 • Khoa học Lao động
 • Học viện sau đại học của Sun Yat-Senism

6. Nông nghiệp

Nông nghiệp bao gồm các Khoa Trồng trọt, Khoa học Động vật, Lâm nghiệp và Bảo tồn Thiên nhiên, Tài nguyên Thiên nhiên, Khoa học Ứng dụng về Đời sống, Thực phẩm và Dinh dưỡng, và Trường Sau đại học Khoa học Ứng dụng về Đời sống và Công nghệ Sinh học.

 • Trồng trọt
 • Khoa học động vật
 • Cục Kiểm lâm và bảo tồn thiên nhiên
 • Sở tài nghuyên thiên nhiên
 • Khoa học Ứng dụng và Đời sống
 • Thực Phẩm và Dinh dưỡng
 • Khoa học Ứng dụng và Đời sống (đào tạo sau Đại học)
 • Công nghệ sinh học (đào tạo sau Đại học)

7. Kỹ thuật

Kỹ thuật bao gồm các Khoa Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Dệt may và Khoa học Máy tính, cũng như Khoa Khoa học Vật liệu và Công nghệ Nano sau đại học.

 • Kỹ thuật Hóa học
 • Kỹ thuật điện
 • Kỹ thuật cơ khí
 • Kỹ thuật dệt may
 • Khoa học máy tính

8.Quản trị kinh doanh

Kinh doanh bao gồm các Khoa Thương mại Quốc tế, Quản lý Kinh doanh, Kế toán, Du lịch, Quản lý Thông tin, Tài chính và Ngân hàng, và các Trường Cao học về Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Du lịch, Kế toán và Quản lý Thông tin.

 • Thương mại quốc tế
 • Quản trị Kinh doanh quốc tế (sau đại học)
 • Quản trị kinh doanh
 • Kế toán
 • Kết toán (sau đại học)
 • Quản lý du lịch
 • Quản lý du lịch (sau đại học)
 • Cục quản lý thông tin
 • Cục quản lý thông tin (sau đại học)
 • Tài chính ngân hàng
 • Khoa học Tiếp thị (sau đại học)

9. Báo chí và Truyền thông đại chúng

 Báo chí và Truyền thông đại chúng bao gồm các Khoa Báo chí, Quảng cáo, Truyền thông Đồ họa, Truyền thông Đại chúng, Khoa Báo chí Sau đại học và Khoa Truyền thông Thông tin. Các chương trình giảng dạy của nó được thiết kế để kết hợp nghiên cứu lý thuyết với ứng dụng thực tế. Hợp tác với các phương tiện thông tin đại chúng địa phương được duy trì để tạo cơ hội thực hành cho sinh viên.

 • Báo chí truyền thông
 • Báo trí truyền thông (sau đại học)
 • Sở thông tin truyền thông
 • Sở thông tin truyền thông (sau đại học)
 • Truyền thông đại chúng

10. Nghệ thuật

 Nghệ thuật bao gồm các Khoa Mỹ thuật, Âm nhạc Trung Quốc, Âm nhạc phương Tây, Kịch nghệ Trung Quốc, Nghệ thuật Sân khấu và Múa, và các Trường Cao học về Múa và Mỹ thuật. Trường nhằm mục đích cung cấp một nền tảng vững chắc trong các trường khác nhau tập trung vào nghệ thuật bằng cách nâng cao các tiêu chuẩn trong hoạt động nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật quốc tế. Trong những năm qua, Trường đã đào tạo nhiều nghệ sĩ và nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp trong các lĩnh vực tương ứng của họ đã đạt được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước.

 • Mỹ thuật
 • Âm nhạc phương Tây
 • Âm nhạc Trung Quốc
 • Kịch Trung Quốc
 • Nghệ thuật sân khấu
 • Khiêu vũ
 • Khiêu vũ (sau đại học)
 • Nghệ thuật (sau đại học)

11. Thiết kế môi trường

Thiết kế Môi trường bao gồm các Sở Đô thị và Quy hoạch Môi trường, Kiến trúc và Thiết kế Đô thị, Kiến trúc Cảnh quan, và Trường Cao học Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị. Giáo trình cơ bản của Trường rất chú trọng đến việc áp dụng các nguyên tắc sinh thái trong thiết kế.

 • Kiến trúc cảnh quan
 • Kiến trúc và Thiết kế đô thị
 • Kiến trúc và Quy hoạch đô thị
 • Đô thị và quy hoạch môi trường

12. Giáo dục

 Giáo dục bao gồm Giáo dục, Giáo dục Thể chất, Võ thuật, Tâm lý Tư vấn và Trung tâm Chương trình Giáo dục, và các Trường Sau đại học về Khoa học Huấn luyện Thể thao, Phúc lợi Trẻ em và Tư vấn Tâm lý. Trường được thành lập như một phương tiện để tích hợp và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực giáo dục, hướng dẫn và nghiên cứu.

 • Sở giáo dục
 • Võ thuật Trung Quóc
 • Giáo dục thể chất
 • Tâm lý
 • Khoa học huấn luyện thể thao (sau đại học)
 • Tâm lý (sau đại học)

13. Kinesiology and Sức khỏe

Kinesiology và Sức khỏe bao gồm các Khoa Giáo dục Thể chất (chương trình cấp bằng tú tài, chương trình cấp bằng thạc sĩ và tiến sĩ về Khoa học Huấn luyện Thể thao), Thể thao đối kháng và Võ thuật (chương trình cấp bằng tú tài) và Thể dục và Nâng cao sức khỏe (chương trình cấp bằng tú tài). Trường đào tạo nguồn nhân lực tổng hợp và đổi mới cần thiết cho thế hệ mới của xã hội nhằm thực hiện các trách nhiệm và chức năng của giáo dục đại học dựa trên bản chất khoa học, tổ chức, kỹ thuật, thông tin và bồi thường của lĩnh vực động học và sức khỏe.

 • Giáo dục thể chất
 • Thể dục nâng cao
 • Thể thao chiến đấu và võ thuật
 • Giáo dục thể chất (sau đại học)

CHƯƠNG TRÌNH DẠY BẰNG TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

 Tại CCU, sinh viên có thể lựa chọn từ rất nhiều khoa sáng tạo về học tập và nghiên cứu tiên tiến cung cấp một loạt các ngành học. Với nhiều sự lựa chọn như vậy, CCU là một trong những cơ sở giáo dục đại học tiên tiến của Đài Loan. Các khóa học hiện được giảng dạy bằng tiếng Anh bao gồm:

1 chương trình cử nhân

4 chương trình Thạc sĩ

3 chương trình Tiến sĩ

Cụ thể:

Chương trình Cử nhân Kinh doanh Toàn cầu

Chương trình Thạc sĩ Khoa học Trái đất

Chương trình Thạc sĩ Trung Quốc đại lục

Chương trình Thạc sĩ Công nghệ Sinh học

Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh Toàn cầu

Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Chương trình Tiến sĩ Cao học Khoa học Trái đất

Chương trình Tiến sĩ Luật

HỌC BỔNG

 Để giảm bớt gánh nặng tài chính của sinh viên, CCU cung cấp các khoản khấu trừ học phí, trợ cấp vừa học vừa làm và các khoản vay học phí cho sinh viên có thu nhập thấp và khó khăn về tài chính. Nhiều khoa cũng cấp học bổng riêng để khuyến khích những sinh viên xuất sắc.

Học bổng & Hỗ trợ dành cho Sinh viên Quốc tế Học trong Chương trình Dạy Tiếng Anh

Cử nhân:

(1) Miễn 100% học phí

(2) Miễn 50% học phí

(3) Trợ cấp

Thạc sĩ:

(1) Miễn 100% học phí

(2) Trợ cấp

Học bổng chỉ dành cho một năm. Sinh viên có thể nộp đơn vào năm tiếp theo.

Ngoài ra sinh viên theo học tiếng Hoa tại CCU cũng có cơ hội nhận được học bổng tiền mặt 20,000NTD khi nhập học.

————————————————————
Nếu bạn chưa đủ tự tin EduZei Team ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛- 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ- 𝑥𝑢̛̉ 𝑙𝑦́ – ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 ℎ𝑜̂̀ 𝑞𝑢𝑎 𝑇𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 ( 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡) 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑒̂́ ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 (𝑠𝑡𝑢𝑑𝑦 𝑝𝑙𝑎𝑛), 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎́𝑜 𝑑𝑎𝑛ℎ – 𝑠𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝑏𝑜̂̉𝑛𝑔, ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑜̉𝑛𝑔 𝑣𝑎̂́𝑛 cùng bạn. Ngoài ra chúng tôi liên tục tuyển sinh lớp ôn thi TOCFL từ 0 tới B2, có KTX cho các bạn ở xa
————————————————————————
Mọi thắc mắc – đăng ký- tư vấn xin xin liên hệ : Ngoại ngữ và Du học EduZei
🏠Địa chỉ: Số 23, ngách 37/2, Phố Dịch Vọng, P. Dịch Vọng,Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội
Đào tạo: Số 50 Nguyễn Khả Trạc,P. Mai Dịch,Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội
📞HOTLINE FREE: +84876333876- 09151481111- 0969614183 (hỗ trơ zalo 24/7)
📧Email: duhocthezei@gmail.com

  Đăng ký để nhận thông báo về học bổng